#Đồnghànhtrồngdưalướicùngnhau Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng xuống giống vụ dưa lưới chưa ạ?🍈 (Hạt honey red date 02/2021 hội gô

206658
#Đồnghànhtrồngdưalướicùngnhau
Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng xuống giống vụ dưa lưới chưa ạ?:melon:
(Hạt honey red date 02/2021 hội gôm mua chung chuẩn bị gửi đến tay mọi người cùng nhau trồng ạ)


À ra Thế