Dù ai nói ngã nói nghiêng bánh mì Huỳnh Hoa đối dzới em luông là chân ái.. ổ bánh mì “khổng lồ” siêu nặng, ứ hự thịt chả, 2 ngườ...

Originally published at: https://tetlet.com/?p=169640

Dù ai nói ngã nói nghiêng bánh mì Huỳnh Hoa đối dzới em luông là chân ái… ổ bánh mì “khổng lồ” siêu nặng, ứ hự thịt chả, 2 người ăn mới hết… :grimacing::grimacing::grimacing:
Hông hiểu sao phải mần ổ bánh mì quoành tráng dzị luôn… ăn mà căng mồm hết cỡ mới ngoạm được ạ!! Bánh mì Huỳnh Hoa nay vẫn xếp hàng dài và 47k/ ổ ạ… mong bà con đừng so sánh giá cả, vì thiệc sự nó chất lượng dữ lắm… cầm trên tay là cảm nhận được liền!! :pleading_face::pleading_face::pleading_face:
Ps. Em ăn hàm hồ nên hình ảnh hơi nham nhở mong cả nhà thông cảm!!

Bánh mì Huỳnh Hoa: 26 Lê Thị Riêng, quận 1 :see_no_evil:


À ra Thế