Đu đủ dễ trồng ít chăm chịu nắng nóng chịu gió to ko rau nào bằng. Lên sân là thích ngắm. Thấy ảnh đẹp đưa lên coi vui mn

241531
Đu đủ dễ trồng ít chăm chịu nắng nóng chịu gió to ko rau nào bằng.
Lên sân là thích ngắm.
Thấy ảnh đẹp đưa lên coi vui mn.
À ra Thế