Dưa leo nhà em, 2 hôm nay bị như vầy sau vàng rủ lá, các bác chỉ giúp em phải làm sao?

210519
dưa leo nhà em, 2 hôm nay bị như vầy sau vàng rủ lá, các bác chỉ giúp em phải làm sao?

À ra Thế