Đừng quên là tuần này, team muôn thú " Ối Trời Ơi, chuyến phiêu lưu đầy thú dị" đang chờ đón bạn nhé Mà hôm nay đã ra mắt rồi

217811
Đừng quên là tuần này, team muôn thú ” Ối Trời Ơi, chuyến phiêu lưu đầy thú dị” đang chờ đón bạn nhé
Mà hôm nay đã ra mắt rồi đó, các bạn hoàn toàn có thể ra rạp xem rồi nhennnn !
Phim có đầy đủ team thú dữ lẫn thú hiền…. có cả thú dị như cái tên phim luôn


À ra Thế