Duy Nguyễn gửi lời xin

172493
Duy Nguyễn gửi lời xin lỗi chân thành đến Chị Bé Heo – Vợ cố NS Chí Tài, cùng ACE nghệ sĩ, mọi người
À ra Thế