E cần tìm gấp 2 phòng rộng cho nhóm 8-10 ng ở vào ngày mai (29-12) yêu cầu sạch sẽ . Bác nào còn phòng ib e với

178028
E cần tìm gấp 2 phòng rộng cho nhóm 8-10 ng ở vào ngày mai (29-12) yêu cầu sạch sẽ . Bác nào còn phòng ib e với


À ra Thế