E đang có dự định đi mộc châu 3n2đ bằng xe máy ace có thể chia sẻ chút knghiem khi phượt bằng xe máy đc k ạ 😞 cần gì và lưu ý nh

202242
e đang có dự định đi mộc châu 3n2đ bằng xe máy ace có thể chia sẻ chút knghiem khi phượt bằng xe máy đc k ạ :disappointed: cần gì và lưu ý những điểm gì với ạ cảm ơn mng


À ra Thế