E là cô gái dân tộc H "mông thì A có thương e ko ? 🤣 Đi gặp ngày nắng tuyệt đẹp 😍

172637

E là cô gái dân tộc H “mông thì A có thương e ko ? :rofl:
Đi gặp ngày nắng tuyệt đẹp :heart_eyes:


À ra Thế