E lần đầu đi nên nhờ các bác 1 chút Đi từ Vũng Tàu nên Đà Lạt thì đi đường nào là ổn nhất ạ. Cám ơn ad duyệt bài

155015

E lần đầu đi nên nhờ các bác 1 chút
Đi từ Vũng Tàu nên Đà Lạt thì đi đường nào là ổn nhất ạ.
Cám ơn ad duyệt bài


À ra Thế