Em 35 tuổi, ở HN Em bắt đầu tìm hiểu để học làm vườn. Nhờ anh chị tư vấn giúp dùng loại chậu gì tốt và thẩm mỹ (sân nhà e hướng

224550
Em 35 tuổi, ở HN
Em bắt đầu tìm hiểu để học làm vườn.
Nhờ anh chị tư vấn giúp dùng loại chậu gì tốt và thẩm mỹ (sân nhà e hướng tây nên rất nắng, cần loại chậu giữ ẩm tốt)
Luôn tiện ac biết shop nào bán chậu, đất trồng và hạt giống hợp lý ở HN thì cho e xin thông tin.
Cảm ơn cả nhà!


À ra Thế