Em cần 1 phòng cho 8 người vào thứ 4,5 tuần sau. Ai có phòng đẹp cho nhóm có thể up kèm ảnh càng tốt ạ. Em cảm ơn cả nhà ❤️

170560

Em cần 1 phòng cho 8 người vào thứ 4,5 tuần sau. Ai có phòng đẹp cho nhóm có thể up kèm ảnh càng tốt ạ. Em cảm ơn cả nhà :heart:


À ra Thế