Em cần 1 vài địa chỉ nầm bò uy tín quanh khu vực cầu giấy , ba đình. Các bác giúp e với 😥

174288
em cần 1 vài địa chỉ nầm bò uy tín quanh khu vực cầu giấy , ba đình. Các bác giúp e với :disappointed_relieved:

À ra Thế