Em cần 4 phòng nghỉ trong chiều tối nay ạ. Có ai có ib e với

206600
Em cần 4 phòng nghỉ trong chiều tối nay ạ.
Có ai có ib e với


À ra Thế