Em cần tìm combo cho 4 người đầu tháng 12 tại 90s có xe đưa đón tại Hà Nội ạ...ai từng đi rồi cho em xin review + gthieu cho em

161507

Em cần tìm combo cho 4 người đầu tháng 12 tại 90s có xe đưa đón tại Hà Nội ạ…ai từng đi rồi cho em xin review + gthieu cho em với :smiling_face_with_three_hearts:
Ảnh chống trôi ạ :crazy_face::crazy_face::crazy_face:


À ra Thế