Em chào cả nhà. Em xin hạt giống về ươm mà bây giờ không biết cây gì luôn

216980
Em chào cả nhà. Em xin hạt giống về ươm mà bây giờ không biết cây gì luôn

À ra Thế