Em chào mn Nhà anh chị em có ít dưa lứoi như ảnh em đăng ạ Em o Tân thông hội Em bán 15k/2 trái 2 trái trên 1,5ki Dưa ngon n

208565
Em chào mn
Nhà anh chị em có ít dưa lứoi như ảnh em đăng ạ
Em o Tân thông hội
Em bán 15k/2 trái
2 trái trên 1,5ki
Dưa ngon ngọt nhé mn
Mời mn qua lựa hoặc em ship quanh củ chi ạ
Em ơi số nhà 61 Tân định Tân thông hội củ chi ạ
Mời mn lên đơn
Contact Seller


À ra Thế