Em có dự định đi Huế vào 22/1 dương, mọi người cho em xin vài điểm tham quan và ăn uống ở đây với ạ. Em ở Huế 2 ngày. Cảm ơn mọi

176805
Em có dự định đi Huế vào 22/1 dương, mọi người cho em xin vài điểm tham quan và ăn uống ở đây với ạ. Em ở Huế 2 ngày. Cảm ơn mọi người nhiều


À ra Thế