Em còn nhõn nhòn nhòn 30c là hết chuyến hnay các anh mình các chị mình ơiii Ủn nốt cho em ạ Bông lan siêu sốt đỉnh của chóp nhà

186559
Em còn nhõn nhòn nhòn 30c là hết chuyến hnay các anh mình các chị mình ơiii
Ủn nốt cho em ạ
Bông lan siêu sốt đỉnh của chóp nhà em :white_check_mark:25k/c​:white_check_mark: 400gr to nặng tay ạ
#reviewhanoi
#banhang

À ra Thế