Em đâu phải gu người tôi thích Nhưng lạ thật, tôi lại thấy yêu em ...! #BLCT

190332
Em đâu phải gu người tôi thích
Nhưng lạ thật, tôi lại thấy yêu em …!
#BLCT

À ra Thế