Em định thuê xe 7 chỗ từ HN(vòng xuyến HQV Võ Chí Công) đi Tam Đảo trong tuần 2 chiều thì giá cả khoảng bao nhiêu ạ. Cả nhà tư

189399
Em định thuê xe 7 chỗ từ HN(vòng xuyến HQV Võ Chí Công) đi Tam Đảo trong tuần 2 chiều thì giá cả khoảng bao nhiêu ạ.
Cả nhà tư vấn em với


À ra Thế