Em muốn book homestay đi Tam Đảo đoàn tầm 15 người. Đi ngày 26/12. Muốn ở tập trung. các anh chị có phòng tv em với ạ!

172453
Em muốn book homestay đi Tam Đảo đoàn tầm 15 người.
Đi ngày 26/12. Muốn ở tập trung. các anh chị có phòng tv em với ạ!!!


À ra Thế