Em phải làm sao đây các chị 😔 Chồng em là trưởng họ, là con trai duy nhất trong nhà, vợ chồng em cưới nhau 6 năm, đẻ được 2 đứa

240708
Em phải làm sao đây các chị :pensive:
Chồng em là trưởng họ, là con trai duy nhất trong nhà, vợ chồng em cưới nhau 6 năm, đẻ được 2 đứa con gái, giờ chồng bảo em đẻ đứa nữa, nhưng bác sỹ lại khuyên em không nên đẻ nữa, vì rất nguy hiểm, do 2 đứa trước em đẻ mổ, em lại tiền sử bệnh tim nữa, lần đẻ bé thứ 2 em còn bị bă.n.g huy.ế.t phải cấ.p cứ.u mãi mới sống.
Thế mà chồng em vẫn bảo đẻ nữa các chị ạ, anh ấy bảo một là đẻ nữa, 2 là li dị, anh ấy là con trai duy nhất trong nhà, cháu trai duy nhất của họ, không thể không có con trai được.
Em buồn quá các chị ạ, chồng chả thương mình, chẳng màng đến những nguy hiểm của vợ khi sinh, em phải làm gì đây ạ ? em thương con em lắm, không muốn con sống trong cảnh gia đình không trọn vẹn :pensive:
Tham gia SAPA REVIEW TẤT TẦN TẬT :white_check_mark:


À ra Thế