Em vào Nha Trang công tác. Cả nhà cho em xin mấy địa chỉ ăn vặt. Bánh xèo, bánh căn, ốc... Em cảm ơn!

154836

Em vào Nha Trang công tác. Cả nhà cho em xin mấy địa chỉ ăn vặt. Bánh xèo, bánh căn, ốc… Em cảm ơn!


À ra Thế