Em yêu núi, thương non, mê cây cỏ và hóa dại trước cái nhìn trìu mến nơi anh. 😛

151945

Em yêu núi, thương non, mê cây cỏ và hóa dại trước cái nhìn trìu mến nơi anh. :stuck_out_tongue:


À ra Thế