Floating and cooking ... Chợ nổi hơi xa bkk Damnoen Saduak , đi đông thì mới thưởng thức đc nhiều món 😋😋😋

221527
Floating and cooking

Chợ nổi hơi xa bkk Damnoen Saduak , đi đông thì mới thưởng thức đc nhiều món :yum::yum::yum:


À ra Thế