"Gần mực thì đen Gần đi Đà Lạt thì dịch 😢 " Nhớ Đà Lạt quá, bao lâu rồi bạn chưa đến ĐL , mình nửa năm rồi :(( #ghienDaLat

196368
“Gần mực thì đen
Gần đi Đà Lạt thì dịch :cry:
Nhớ Đà Lạt quá, bao lâu rồi bạn chưa đến ĐL , mình nửa năm rồi :((
#ghienDaLat

À ra Thế