Gấp ạ, phú quốc ai cho thuê xe máy k ạ. Em cần vào ngày mai đến 20/1 trả lại ạ

187433
Gấp ạ, phú quốc ai cho thuê xe máy k ạ.
Em cần vào ngày mai đến 20/1 trả lại ạ.


À ra Thế