Giải lao xíu nào! Đù,

205208
Giải lao xíu nào!
Đù, nhức nách. :))
À ra Thế