"Gió mưa là bệnh của giời Tương tư là bệnh của ai với nàng." ? #Sapa Ngày Đầu Đông

161539

“Gió mưa là bệnh của giời
Tương tư là bệnh của ai với nàng.” ???
#Sapa_Ngày_Đầu_Đông.


À ra Thế