⛔️⛔️⛔️⛔️GÓC KHÔNG QUAY LẠI ⛔️⛔️⛔️⛔️ - mình không phải khách lạ ở đây vì thấy món ăn khá ổn nhưng thái độ nhân viên buồn cười lắm

203482
:no_entry::no_entry::no_entry::no_entry:GÓC KHÔNG QUAY LẠI :no_entry::no_entry::no_entry::no_entry:
– mình không phải khách lạ ở đây vì thấy món ăn khá ổn nhưng thái độ nhân viên buồn cười lắm luôn nếu không muốn nói là “ ít học “
– hôm trước mình có order : bún bề bò và bề giò KHÔNG HÀNH
Thì mình nhận được 2 bát đều có hành mình mới bảo đổi 1 bát cho mình
Xong nhân viên thái độ ra mặt bảo tại sao không nói ngay từ ban đầu ??? Ủa bạn quên chứ do mình à ? Không nhớ nổi thì ghi vào máy order dùm
Rồi cầm cái bớt hớt hành đi cũng hớt của ngta nửa bát bún luôn =))))))
Đến hôm nay mình đã k thèm chấp rồi và quay lại ăn tiếp
Không một ai ra order lúc order mình lại dặn không hành thì mấy thằng còn lại nói “ nhớ là không hành đấy nhé “ nghe rất mỉa mai luôn
Đây là cách nhân viên bên bạn được training ạ ?
BÚN RIÊU BỀ BỀ KHÂM THIÊN ?


À ra Thế