[ Góc mlem mlem 🤤] Một quán ăn Trung hoa theo phong cách vintage tại Bangkok. Quán tên Hok Bkk Nhìn là cũng biết nằm ở khu Chin...

229477
[ Góc mlem mlem :drooling_face:]
Một quán ăn Trung hoa theo phong cách vintage tại Bangkok. Quán tên Hok Bkk
Nhìn là cũng biết nằm ở khu China town rồi :izakaya_lantern:
:pushpin: Location: Google Maps
nguồn: trên ảnh.

À ra Thế