[ Góc né không nên ăn ] tiệm mì tên Chời ơi, ăn xong đúng chời ơi luông. nằm trên đường Nguyễn Tri Phương mà chất lượng quá tệ

174033
[ Góc né không nên ăn ]
tiệm mì tên Chời ơi, ăn xong đúng chời ơi luông. nằm trên đường Nguyễn Tri Phương mà chất lượng quá tệ
:bird: Mì: kêu Mì nhật mà có thịt luộc :)) cá viên y như mua siêu thị xong bỏ vô, nước dùng dở tệ thua mì hảo hảo
:bird: Sủi cảo chiên: thấy chiên chỗ nào ko? nv giải thích chiên cách thuỷ ?? :grinning: ??
:woman_facepalming:t2: 0 điểm về chỗ. ăn hết 255k ko ra đám ôn gì À ra Thế