[Góc xin địa chỉ quán Bún Cá cay Hải Phòng] Năm ngoái mình có ăn Bún cá cay Hải Phòng ở 1 quán chỗ đường Vương Thừa Vũ và bị ngh

173304
[Góc xin địa chỉ quán Bún Cá cay Hải Phòng]
Năm ngoái mình có ăn Bún cá cay Hải Phòng ở 1 quán chỗ đường Vương Thừa Vũ và bị nghiện món ấy nhưng mà giờ đi qua nhiều lần không thấy chỗ ấy mở nữa :cry:
Rất mong Anh/Chị/Em trong group cho mình xin vài địa chỉ Quán Bún cá cay Hải Phòng ngon ở Hà Nội với ạ :pray:t2:


À ra Thế