Gửi bạn chụp có " tâmmmmmmm " " Chúng ta dành cả thanh xuân cho nhau mà không hề nghĩ suy. Gặp nhau là DUYÊN PHẬN, xa nhau cũng

191336
Gửi bạn chụp có ” tâmmmmmmm “
” Chúng ta dành cả thanh xuân cho nhau mà không hề nghĩ suy. Gặp nhau là DUYÊN PHẬN, xa nhau cũng là hai từ DUYÊN PHẬN. Dù sau này có nhau hay không thể bên nhau cũng đừng quên đã dành tất cả cho nhau. BYE BẠN !”
#ghiendalat


À ra Thế