📍HÁ CẢO CÔ THUỶ Quận 10 nhiều thứ để ăn quá mọi người ơiii, ăn cả hai tháng trời mà chưa hết cái chung cư ngô gia tự. Nay đổi k

162406

:round_pushpin:HÁ CẢO CÔ THUỶ

Quận 10 nhiều thứ để ăn quá mọi người ơiii, ăn cả hai tháng trời mà chưa hết cái chung cư ngô gia tự. Nay đổi khẩu vị đi ăn há cảo 9 loại cô Thuỷ hennnnnn

Bên cô có 2 loại 1 loại 6 viên (20k) và 9 viên (30k) nè. Mình mua hẳn loại 9 ziên ăn cho nó đã cái nư =)))) mà công nhân há cảo chất lượng thịt nhiều, nhưng mà bị trùng vị mấy cục hơi buồn vì hong ăn hết được vị hic

Ai thèm há cảo thì tới há cảo cô Thuỷ ăn nghen, chất lượng với nhon lémmmm 8,5/10 nè
:heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign:
:house: Há Cảo Thuỷ- 10 lô s chung cư Ngô Gia Tự, quận 10

:dollar:20k~30k
#daodoan #KieuMiezGLD

À ra Thế