Hai đứa nó là thủ phạm chiều nay phá banh vườn rau của em. Đi làm về thấy thảm cảnh mà rơi nước mắt. Chị không muốn ác nhưng mà

205138
Hai đứa nó là thủ phạm chiều nay phá banh vườn rau của em. Đi làm về thấy thảm cảnh mà rơi nước mắt.
Chị không muốn ác nhưng mà không thể nhân nhượng được.

À ra Thế