Hàng sale mà xuất sắc ko chứ,đi chôm ảnh của khách là giỏi thuii,nhà em về 100 thùng hàng sale nên đôi khi có những chùm bị 1 và...

198933
Hàng mà xuất sắc ko chứ,đi chôm ảnh của khách là giỏi thuii,nhà em về 100 thùng hàng nên đôi khi có những chùm bị 1 vài quả đen đầu hoặc mềm thì các bác hoan hỉ chứ đã mua hàng sêu rồi còn đòi nõn như hàng 1 củ thì em chịuu,em xin lối……e thuaaaa ……:sweat_smile::sweat_smile:
Thùng 2 chùm 1tr2 sêu còn :six::five::zero:k
Thùng 1 chùm 700 sêu còn :three::eight::zero:k
Có sẵn ở cửa hàng e mời các bác qua em ăn thử ngon thì mua ạ:smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:
:house_with_garden: 56 Tân Ấp
:red_gift_envelope: 0854541993
#reviewhanoi
#linh_Bống
#Nho_sữa_nho_mẫu_đơn_hàn_quốc
À ra Thế