Hello cả nhà, cho mình hỏi là CSGT ở Sapa làm gắt lắm hay sao vậy ạ 😅 Bạn mình vừa đi về cũng bị dính với lại đọc review thấy cũ...

Originally published at: https://tetlet.com/?p=169636

Hello cả nhà, cho mình hỏi là CSGT ở Sapa làm gắt lắm hay sao vậy ạ :sweat_smile:
Bạn mình vừa đi về cũng bị dính với lại đọc review thấy cũng khá nhiều bạn bị :grinning_face_with_smiling_eyes:
K biết thực tế trên đó như thế nào ạ.

À ra Thế