Hẻm 444 Trần Phú Thành phố Vũng Tàu Ai có dịp lên đây chơi ghé cho chút lương khô, gạo hay nước suối giúp đỡ chú này với mọi n

207311
Hẻm 444 Trần Phú
Thành phố Vũng Tàu
Ai có dịp lên đây chơi ghé cho chút lương khô, gạo hay nước suối giúp đỡ chú này với mọi người nhé!

À ra Thế