Hí chị em! mình muốn mời chị em chia sẻ về cách thức mà chị em đ ặt vé máy bay, có thể là trực tiếp, thông qua đại lý hay qua ứn

212894
Hí chị em!
mình muốn mời chị em chia sẻ về cách thức mà chị em đ ặt vé máy bay, có thể là trực tiếp, thông qua đại lý hay qua ứng dụng nào. Việc đi máy bay không còn quá t ốn kém như trước với sự xuất hiện của nhiều hãng hàng không g iá rẻ, nhiều ch ương t rình ưu đ ãi gi á v é. Thế nhưng việc đặ t v é m áy b ay đối với nhiều người vẫn là vấn đề không nhỏ. Mỗi lần mu a v é, nhiều người vẫn t ốn không ít thời gian để qu yết định xem mu a ở đâu, mu a bằng hình th ức nào. Bản thân mình cũng từng có giai đoạn mới lớ ngớ đi m áy bay, mọi thứ phụ thuộc hết vào công ty đặ t v é hộ và cả lần đầu tự đ ặt v é phải lội hết web này đến ứng dụng khác mà không dám đ ặt vì không biết ứng dụng nào tố t nhấ t, đáng tin nhất.
Tiện đây mình chia sẻ luôn trang mình vừa đ ặt v é cho cả gia đình mình nè, mình đ ặt 5 v é cho cả gia đình đi từ Đà Nẵng đến TP. Hồ Chí Minh. Mình cũng chia sẻ luôn ki nh ngh iệm của mình. Mình đ ặt v é theo kiểu “gió chiều nào theo chiều đó” tức là hãng nào r ẻ, tốt hơn thì mình đi zậy đó. Mà mệt cái là đi s o s ánh g iá phải mày mò tìm tòi, từng trang rồi so sánh bên này bên nọ phức tạp quá. Sau đó mình được ông bạn giới thiệu đặ t v é trên Hahalolo, sau khi trải nghiệm thì mình thấy cũng ổn, do đây là lần đầu nên mình vẫn chưa thấy bất cập gì, chỉ thấy à giao diện ok lắm, tìm nhanh. Rồi ví dụ cần s o sánh g iá thì chỉ cần tìm nơi đi nơi đến và thêm ngày nữa là nó list ra cho mình 1 đống hãng hàng không luôn, … việc của mình là thấy thích cái nào thì chọn cái đó rồi tha nh to án thôi.
Về mặ t gi á thì mình thấy có khi gi á lại thấp hơn gi á hãng khác, các trang đ ặt v é m áy ba y khác và đặc biệt là trên Hahalolo hay có chư ơng trì nh ư u đ ãi lắm nha, mấy ngày l ễ hay t ết này nọ thì tha hồ kiếm ư u đ ãi luôn. Gi á nhìn thấy cũng là gi á cuối cùng mà không còn c ộng thêm gì cả. Chị em thì sao?


À ra Thế