Hình như dạo này trend của mấy bạn đi Đà Lạt là xách vali to đùng như đi bụi xong tới nơi ngủ không, ngộ ta ! 😂😂😂 #ghiendalat

209832
Hình như dạo này trend của mấy bạn đi Đà Lạt là xách vali to đùng như đi bụi xong tới nơi ngủ không, ngộ ta !!!
:joy::joy::joy:
#ghiendalat


À ra Thế