Hoa giấy ở đâu cũng có nhưng hoa giấy ở Đà Nẵng vẫn khiến người ta “ngẩn ngơ”... Hè này bạn có hẹn với Đà Nẵng không? #checkin

220767
Hoa giấy ở đâu cũng có nhưng hoa giấy ở Đà Nẵng vẫn khiến người ta “ngẩn ngơ”…
Hè này bạn có hẹn với Đà Nẵng không?
#checkinVietnam #hoagiay #muahe
#byme

À ra Thế