Hoá ra đây chính là minh chứng cho câu "yêu nhau là lấp đầy khoảng trống của nhau à?"

172473

Hoá ra đây chính là minh chứng cho câu “yêu nhau là lấp đầy khoảng trống của nhau à?”


À ra Thế