Hồi chiều đi thả diều mà sao mấy đứa trong xóm nó hổng thả chung mà còn chửi nhoi hết trơn hông biết dụ gì luôn á

208686
Hồi chiều đi thả diều mà sao mấy đứa trong xóm nó hổng thả chung mà còn chửi nhoi hết trơn hông biết dụ gì luôn á


À ra Thế