Hội mình ai có hạt lưới honey red em khẩn thiết xin mượn 10 hạt (các bạn trước mua của em mà chưa gieo cũng được). Sau Em sẽ gửi

217209
Hội mình ai có hạt lưới honey red em khẩn thiết xin mượn 10 hạt (các bạn trước mua của em mà chưa gieo cũng được). Sau Em sẽ gửi lại + quà tặng.
Đa tạ nhiều ạ.


À ra Thế