Hỏi nhanh xíu nha ummers, mình bị trúng gió ớn lạnh. Tự nhiên muốn ăn phở bắc vì có tương ớt cay cho ấm bụng. Mấy bạn biết chỗ n

219953
Hỏi nhanh xíu nha ummers, mình bị trúng gió ớn lạnh. Tự nhiên muốn ăn phở bắc vì có tương ớt cay cho ấm bụng. Mấy bạn biết chỗ nào giờ này còn bán mà không bỏ nửa ký bột ngọt dô 1 tô hông?? Mình đội ơn!
#Saigonum #gochoihan


À ra Thế