Hôm đó lướt face thì vô tình thấy bạn này, nhìn dth nên mình cũng chỉ cmt khen thôi. Ai ngờ sáng hôm sau acp mình. Mãi một thời

179116
Hôm đó lướt face thì vô tình thấy bạn này, nhìn dth nên mình cũng chỉ cmt khen thôi. Ai ngờ sáng hôm sau acp mình. Mãi một thời gian mình bắt chuyện với bạn, nói khoảng hơn 1 tháng thì mình chủ động gặp. Trải qua bao nhiêu chuyện tụi mình mới đến được với nhau. Dù cho mình cọc cằn, hay mè nheo, bạn vẫn ở bên cạnh chăm sóc mình, vẫn ân cần, nhẹ nhàng hệt như ngày đầu.
#yeuxa


À ra Thế