Hôm nay, FDA cảnh báo không nên uống cafe đóng gói hiệu Mc-G đang lưu hành (tra'i phe'p) trên th/trường. Loại cafe này được trộ

232538
Hôm nay, FDA cảnh báo không nên uống cafe đóng gói hiệu Mc-G đang lưu hành (tra’i phe’p) trên th/trường.
Loại cafe này được trộn với thành phần gây ‘kích du.c’, nhưng nó cũng làm giản nở mạch ma’u và đã có trường hợp t,ử v,ong!
(Nhớ dùng cafe tự tay xay, vậy mới tin là nguyên chất nha, và ngon hơn nếu pha bằng máy do Luke Bùi cung cấp… có 2,9.Tr cho một cái à giời ơi ^^)

À ra Thế