Hôm nay nghỉ việc thì lang thang ghé thăm Chùa Wat Saket thuộc khu quần thể Phu Khao Thong, quận Phra Nakhon. 😊

196070
Hôm nay nghỉ việc thì lang thang ghé thăm Chùa Wat Saket thuộc khu quần thể Phu Khao Thong, quận Phra Nakhon. :blush:


À ra Thế